“Διαχειρίστρια

Διαχειρίστρια εταιρεία

Η Ε.Τ.Β.Α. Διαχείρισης Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του Ε.Τ.Β.Α. Όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, η Ε.Τ.Β.Α. Διαχείρισης Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, και είναι κατά 100% θυγατρική της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

BACK TO TOP