“Επενδυτική

Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή λειτουργεί αυτόνομα σε σχέση με τη διαχειρίστρια εταιρεία.
Σκοπός της είναι να υποστηρίζει ουσιαστικά την επενδυτική δραστηριότητα του Ε.Τ.Β.Α., αξιολογώντας τις υποψήφιες προτάσεις βάσει των καθιερωμένων επενδυτικών του αρχών. Διασφαλίζει την μη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά στις σχέσεις των μεριδιούχων του Ε.Τ.Β.Α. με τις χρηματοδοτούμενες εταιρείες, καθώς επίσης και υποστηρίζει τόσο την διαχειρίστρια εταιρεία, όσο και τις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, σε θέματα που αφορούν το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον.

  • Δημήτρης Βερελής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΕΤΒΑ και επικεφαλής της μονάδας Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Εργάζεται στο Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.
  • Ντόλλυ Κυλπάση ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Η κυρία Ντόλλυ Κυλπάση, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. εποπτεύει τις Διευθύνσεις Πωλήσεων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Επενδύσεων. Εργάζεται στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
BACK TO TOP