“ε.τ.β.α.”

Το Ε.Τ.Β.Α.

Το μοναδικό Ταμείο στην Ελλάδα που επενδύει αποκλειστικά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που ικανοποιούν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Το Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ε.Τ.Β.Α.) είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) κλειστού τύπου του άρθρου 7 του Ν.2992/2002, με ύψος ενεργητικού € 40 εκατ. Το Ταμείο συστάθηκε με απόφαση των μετόχων της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. στις 31 Μαρτίου 2015. Διαχειρίστριά του είναι η εταιρεία Ε.Τ.Β.Α. Διαχείρισης Α.Κ.Ε.Σ., θυγατρική εταιρεία της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., η οποία ανήκει κατά 65% στην Τράπεζα Πειραιώς και κατά 35% στο Ελληνικό Δημόσιο.

BACK TO TOP