“Τα

Τα στελέχη


  • Χρήστος Μηλόπουλος Είναι διαχειριστής του Ε.Τ.Β.Α. και επικεφαλής της επενδυτικής ομάδας του Ε.Τ.Β.Α. Επίσης, είναι στέλεχος της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής και Αναπτυξιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. Εργάζεται στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς τα τελευταία είκοσι και πλέον έτη.
  • Ευάγγελος Λαγουδάκος Ο Ευάγγελος Λαγουδάκος ανήκει στην ομάδα αξιολόγησης επενδύσεων της διαχειρίστριας εταιρείας του Ε.Τ.Β.Α. Οι αρμοδιότητές του αφορούν την διενέργεια χρηματοοικονομικών αναλύσεων, σε σχέση με χρηματοπιστωτικούς και επενδυτικούς κινδύνους.
  • Παναγιώτης Πανέρης Συμμετέχει στην ομάδα επενδύσεων του Ε.Τ.Β.Α. ως αξιολογητής επενδύσεων. Κύριες αρμοδιότητές του αποτελούν η διενέργεια αποτιμήσεων και χρηματοοικονομικών αναλύσεων σε νέες επενδύσεις που συνάδουν με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με μετρήσιμους κοινωνικούς ανταποδοτικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες.
  • Δημήτρης Παπαδάκος O Δημήτρης Παπαδάκος απασχολείται ως αξιολογητής επενδύσεων στην επενδυτική ομάδα του Ε.Τ.Β.Α. από το 2014. Κατάγεται από το Λάχι Λακωνίας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική
BACK TO TOP